H1N1 Domuz Gribi Hastalığı (Makale)

DÜNYA ÇAPINDA SAĞLIK ALARMINI HAKLI ÇIKARMAK İÇİN VERİLERLE OYNAMAK

Bu yazı The H1N1 Swine Flu Pandemic: Manipulating the Data to Justify a Worldwide Public Health Emergency adlı makalenin, yazarın izniyle yapılmış çevirisidir.

BÖLÜM 1

”Önümüzdeki aylarda, özel ve kamu sektöründeki ortaklarımızla birlikte ve devletin her kademesinde, daha ciddi bir H1N1 virüsü salgını olasılığına karşı daha kararlı bir biçimde hareket edeceğiz. Farklı senaryolara karşı planlar geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Amerikan halkından, kendi hazırlıklarını yaparak ve tedbirlerini alarak etkin bir şekilde katılım göstermelerini rica ediyoruz. Bu, hepimizin paylaştığı bir sorumluluktur.” (ABD Hükümet Rehberi, flu.gov)

”Dünya çapında bir kamu sağlığı tehdidi, emsali görülmedik bir ölçekte yayılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 4,9 milyar doz domuz gribi aşısı düşünmektedir…

devamı için tıklayın —>

Başkan Obama’nın Bilim ve Teknoloji alanındaki danışmanlar kurulu, ”H1N1 salgınını ABD için ciddi bir sağlık tehdidi olarak görmektedir – 1918 İspanyol gribi kadar değil; ama 1976 domuz gribi salgınından daha kötü boyutta.”:

Yeni H1N1 salgın türü önceki grip tehditlerinden daha ölümcül değildir; ancak çok az insan bağışıklık sahibi olduğu için daha fazla insanın etkilenmesi olasıdır.” (Domuz Gribi Aşısını Hazırlayın)

Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı kılavuzdan yola çıkarak, Amerika kıtasında, Avrupa Birliği’nde, Güneydoğu Asya’da ve dünyanın her yerinde milyonlarca insanı aşılama hazırlıkları sürmektedir. Sağlık işçilerine, hamilelere ve çocuklara öncelik verilmiştir. Bazı ülkelerde H1N1 aşısı zorunlu olacaktır.

ABD’de, bu hazırlıklardan, federal dairelerle koordinasyon içinde çalışacak olan eyalet hükümetleri sorumludur. Massachusetts’de, aşı olmayı reddedenler için ağır cezalar ve hapis öngören bir yasa teklif edilmiştir (bkz: video: Amerika’da Zorunlu Aşı mı?)

ABD ordusunun kamu sağlığı tehdidine karşı etkin bir rol oynamasına karar verilmiştir.

Bütün Kuzey Amerika boyunca okullar ve üniversiteler, toplu aşılama için hazırlık yapmaktadır. (bkz: http://www.cdc.gov/h1n1flu/schools)

İngiltere’de İçişleri Bakanlığı, ölü sayısının artmasına hazırlık olarak toplu mezar inşa etmeyi tasarlamaktadır. İngiliz İçişleri Bakanlığı, morg kapasitesinde artış ihtiyacı doğacağını bildirmiştir. Havaya panik ve güvensizlik duygusu hakim (bkz Michel Chossudovsky: Korku, Yıldırma ve Medya Dezenformasyonu.)

Hastalığın yayılması, ülke bazında teyit edilen ve olası vakalara dair raporlarla ölçülmektedir.

Bu veri ne kadar güvenilir? Veri, büyük kısmı birkaç ilaç şirketine yarayacak olan 40 milyar dolarlık aşı programı da dahil olmak üzere, kamu sağlığı için dünya çapında alarm vermeyi haklı çıkarır mı? Sadece ABDde, H1N1’e hazırlıklı olmanın maliyeti 7,5 milyon dolar tutuyor (bkz: Flu.gov: http://www.pandemicflu.gov/vaccine/vacresearch.html)

Meksika’da H1N1 domuz gribinin görülmesinin ardından toplanmaya başlayan veriler, resmi bildirilerin de teyit ettiği üzere yetersiz ve tamamlanmamıştı (bkz: Michel Chossudovsky, Meksika Gribi mi, Domuz Gribi mi, yoksa İnsan Gribi mi?; Michel Chossudovsky Domuz Gribi Salgınına Dair Politik Yalanlar ve Medya Dezenformasyonu)

Atlanta merkezli Hastalık Kontrol Merkezi (HKM), ABD’de toplanan verilerin ”teyit edilen ve olası vakalar” olduğunu bildirdi. Ancak, teyit edilenle olası arasında herhangi bir ayrım yoktu. Aslında, bildirilen vakaların sadece küçük bir kısmı laboratuvar testleriyle teyit edilmişti.

DSÖ, ülke çapındaki yetersiz bilgiye dayanarak 27 Nisan’da 4. Seviye Salgın ilan etti. İki gün sonra, bunu destekleyecek veri olmadan 5. Seviye Salgın ilan edildi (29 Nisan). 6. Seviye Salgın, 11 Haziran’da ilan edildi.

Veri toplama sürecini, laboratuar onayı açısından iyileştirecek hiçbir girişimde bulunulmadı. Hatta tam tersi oldu. 6. Seviyenin ilan edilmesinin ardından, hem DSÖ hem de HKM, domuz gribinin yayıldığından emin olmak için teyit edilmiş ve olası vakalarla ilgili bilgilerin toplanmasına gerek olmadığına karar verdi. 10 Temmuz itibariyle, altıncı seviye salgın ilanından bir ay sonra, DSÖ, teyit edilmiş vaka verilerini toplamayı bıraktı. Üye ülkelerin, teyit edilmiş ve olası vakalarla ilgili sayıları göndermesi gerekmemektedir.

DSÖ artık bütün ülkelere dair teyit edilmiş vakaları gösteren tablolar yayınlamayacaktır. Ancak, H1N1 salgınının yayılmasını kayıt altına alma çabalarının bir parçası olarak, yeni etkilenen ülkelerdeki durumu açıklayan güncellemeler yayınlanacaktır. DSÖ bu ülkelerden, teyit edilen ilk vakalara dair raporları, ve uygulanabilir olduğu sürece haftalık birikimli sayılarla birlikte ilk vakalara dair açıklayıcı epidemiyolojiyi isteyecektir. (DSÖ brifing notları )

Tamamlanmamış ve yetersiz veriye rağmen, DSÖ yine de ”Önümüzdeki iki yıllık süreçte 2 milyara yakın insan etkilenebilir — dünya nüfusunun neredeyse üçte biri’ diye kestirimde bulunmuştur.

DSÖ’nün açıklamaları çelişkilidir. Bir yandan, yaklaşmakta olan küresel bir kamu sağlığı krizine işaret ederek korku ve güvensizlik atmosferi yaratmakta, bir yandan da belirtilerin orta dereceli olduğunu ve ”çoğu insanın domuz gribinden, tıpkı diğer mevsimsel grip türevlerinde olduğu gibi bir haftada iyileşeceğini” söylemektedir (22 Ağustos 2009 tarihli Independent’tan alınan DSÖ açıklaması)

BÖLÜM 2

DSÖ’nün 10 Temmuz tarihli kılavuzu, ulusal bazda veri toplama konusunda yetersiz ve eksik bir yapı oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. DSÖ’ye üye ülkelerin ulusal hükümetlerinden, H1N1 virüsünün yayılmasına dair verilerde laboratuar testi onayı istenmemiştir.

Aşağdaki DSÖ tablosu, krizi coğrafi bölgelere göre göstermektedir. Buradaki sayılar, DSÖ’nün de bildirdiği üzere, onaylanmış veriler değildir; zira 11 Temmuzdan itibaren devletlerden vakaları test ederek bildirmeleri istenmemiştir. Son derece çarpık bir mantıkla, üye ülkelerden tekil vakaları test edip onaylamaları istenmediği için, DSÖ, virüsün yayıldığının kesin olduğu bakış açısıyla, bildirilen vakaların gerçek vaka sayısından az olacağını öne sürmektedir (bkz: tablonun altındaki not.). Buradaki soru: ülkeler neyi rapor etmektedir? Bildirilen raporun mevsimsel grip değil de H1N1 virüsü olduğundan nasıl emin olunmaktadır?

TABLO 1
13 Ağustos 2009 tarihi itibariyle etkilenen ülkelerin ve ölümlerin haritası

13 Ağustos 2009 tarihi itibariyle birikimli toplam

……………………………. Vakalar * Ölümler
DSÖ Afrika Bölge Ofisi (AFRO) 1469 3
DSÖ Amerika Kıtası Bölge Ofisi(AMRO) 105882 1579
DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi(EMRO) 2532 8
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi (EURO) Over 32000 53
DSÖ Güneydoğu Asya Bölge Ofisi (SEARO) 13172 106
DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi(WPRO) 27111 50

Toplam 182166 üzerinde 1799
………………………………………………………..

  • Ülkelerden artık tek tek vakaları test etmeleri ve bildirmeleri istenmediği için, bildirilen sayılar gerçek sayıların altındadır.

Kaynak: DSÖ | H1N1 Salgını 2009

DSÖ, yukarıdaki verilerin niteliksel belirteçlere dayandığını teyit etmektedir.

”Niteliksel belirteç gözlemleri: gribin küresel bazda coğrafi dağılımı, akut solunum hastalıklarında eğilimler, solunum hastalığının etkinliğinin yoğunluğu, ve salgının sağlık hizmetleri üzerindeki etkisi.”

DSÖ’ye göre niteliksel belirteçler şunlardır:

Coğrafi Dağılım
Coğrafi dağılım, gribin etkin olduğu bildirilen bölgelerim sayısını ve dağılımını belirtmektedir.

-Etkinlik yok: laboratuar tarafından teyit edilmiş vaka(lar), ya da solunum hastalıkları etkinliğinde artış veya sıra dışı bir durum olduğuna dair delil yok.
-Yerel: Ülkenin (ya da bildiri yapan bölgenin) sadece bir tek idari merkeziyle sınırlı
-Bölgesel: Ülkenin (ya da bildiri yapan bölgenin) çok sayıda ama %50’den az idari merkezinde görülen
-Yaygın: Ülkenin (ya da bildiri yapan bölgenin) %50’den çok idari merkezinde görülen
-Bilgi elde edilemiyor: Önceki 1 haftaya ilişkin hiçbir veri elde edilemiyor

Eğilim
Eğilim, solunum hastalığı etkinliğinin bir önceki haftaya kıyasla seviyesini belirtmektedir.
-Artan: solunum hastalığı etkinliğinin bir önceki haftaya göre arttığına dair delil bulunur.
-Değişmemiş: solunum hastalığı etkinliğinin bir önceki haftaya göre değişmediğine dair delil bulunur.
-Azalan: solunum hastalığı etkinliğinin bir önceki haftaya göre azaldığına dair delil bulunur.
-Bilgi edilemez

Yoğunluk
Yoğunluk belirteci, grip benzeri hastalıklardan zatüreye kadar bütün spektrumu kapsayan akut solunum hastalığının nüfusa göre tahmini oranıdır.

-Az ya da orta: solumum hastalıklarından etkilenen nüfus oranının normal ya hafifçe artması.
-Yüksek: solunum hastalıklarından nüfusun büyük bir bölümünün etkilenmesi.
-Çok yüksek: solunum hastalıklarından nüfusun çok büyük bir bölümünün etkilenmesi.
-Bilgi elde edilemiyor

Etki

Etki, akut solumum hastalığı yüzünden sağlık hizmetlerinde meydana gelen duraklamadır.

-Az: sağlık hizmetlerine olan talep olağan seviyenin üzerinde değildir.
-Orta: sağlık hizmetlerine olan talep olağan seviyenin üzerindedir ancak o hizmetlerin kapasitesini aşmaz.
-Ciddi: sağlık hizmetlerine olan talep o hizmetlerin kapasitesini aşar.
-Bilgi elde edilemez.

Kaynak: DSÖ | H1N1 virüsü enfeksiyonunun araştırılmasında geçici DSÖ kılavuzu, ek 4

Bütün yapı mantıksızlık üzerine kuruludur.

devam edecek.

Reklamlar

One response to “H1N1 Domuz Gribi Hastalığı (Makale)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s